40.366 skrev under for at forbyde bidræbergift

Efter årelangt pres sætter regeringen nu endelig en stopper for bidræbergift.

Bidræbergiftene neonikotinoider – også kendt som neoniks - er særligt farlige gifte designet til at slå insekter ihjel. De har længe været forbudt i EU, men Miljøstyrelsen har alligevel givet dispensation til at danske landmænd kan bruge giftene.

Den dispensation slutter nu! Regeringen forbyder neoniks til golfbaner og potteplanter i gartnerierne. Og landbruget skal udfase brugen. De danske sukkerroedyrkere får ét år til af afprøve alternativer under skærpede vilkår. Herefter skal det være slut, siger miljøminister Lea Wermelin.

Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet hårdt for at få neoniks forbudt i Danmark. Og her på side skrev 40.366 danskere under for et totalforbud mod bidræbergiftene. Presset førte i første omgang til, at tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i foråret 2018 forbød brugen af neoniks til at behandle raps.

Rapport på rapport sætter en stor tyk streg under, hvor presset vores natur og insektliv er. Vi ved, at bier og andre bestøvere er i voldsom tilbagegang. Så det er en rigtig god nyhed for naturen og insekterne, at regeringen nu griber ind over for bidræbergiftene.

Desværre er neoniks ikke den eneste sprøjtegift, der truer bierne.

Et videnskabeligt forsøg viser, at Roundup kan forstyrre biers fordøjelsessystem så meget, at de i værste fald kan dø af det. Alligevel stiger salget af glyphosat, der er giften i Roundup, til danske landmænd.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en fuldstændig udfasning af landbrugets brug af sprøjtegifte. Aktuelt kæmper vi for, at Danmark følger det tyske eksempel og indfører et totalforbud mod Roundup, når den nuværende EU-tilladelse udløber i 2022.

Hvis du er enig, kan du skrive under på Stoproundup.dk

Hvorfor dør bierne?

Der er flere grunde til, at bierne dør i stort tal om vinteren.

Danske landmænd sår frø, bejdset med neonikotinoider, der er stærkt giftige over for honningbier og vilde bier. Giftene gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.

Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.

Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.

Hvad er neonikotinoider?

En gruppe insektgifte, der er forbudt i EU. Men den danske regering har givet landmændene dispensation til at så sukkerroer bejdset med et af de forbudte stoffer.

Studier viser, at neonikotinoider mindsker chancen for overlevelse hos både honningbier og vilde bier.


Konservative briter udviser rettidig omhu

Tidligere var den engelske regering imod EU's totalforbud af neoniks. Men nu er de kommet på bedre tanker.

“Hvor der er beviser for, at menneskers adfærd påvirker nedgangen af bestøvere, har vi pligt til at agere,” siger miljøminister Michael Gove.

Sverige siger nej til bidræber

Miljøstyrelsen har givet danske landmænd lov til at bruge forbudt bidræber-gift.

I Sverige, derimod, holder Kemikalieinspektionen fast i EUs forbud mod brugen af neonikotinoider og kalder dem ”ekstremt giftige for bier."

Hør hvorfor Sverige siger nej til bidræbergiften i videoen

Biavlerne: Vi har et stort problem

Landets biavlere er meget bekymrede. Vinterdødeligheden er stigende, og sidste vinter mistede en biavler 90 procent af sine bier.

Danmarks Biavlerforening vil have totalforbud mod giften neonikotinoider.

Sådan dør bierne